Демократичний Індивідуалізм + 17 Цілей сталого розвитку

 

Створення  Міжнародного Хабу

для Управління Проектами Сталого Розвитку

                                                              

Анотація Угоди

 

Міжнародний Хаб для Управління Проектами Сталого Розвитку створюється, виходячи з:

 

необхідності переходу до сталого розвитку, що визначено Йоганнесбурзьким Планом виконання рішень Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (26 серпня - 4 вересня 2002 р., м.Йоганнесбург), Монтеррейським консенсусом Міжнародної конференції ООН з фінансування розвитку (18-22 березня 2002 р., м.Монтеррей), рішеннями Конференції ООН зі сталого розвитку "РІО + 20: Майбутнє, якого ми прагнемо" (20-22 червня 2012 р., м.Ріо-де-Жанейро), Самітом Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 25-27 вересня 2015 року "Перетворення нашого світу: порядок денний в галузі сталого розвитку до 2030 року" і Цілями сталого розвитку;

 

розгляду сталого розвитку як шляху до сталого майбутнього - майбутнього з великим числом робочих місць, більш високою безпекою і гідним рівнем життя для всіх;

 

факту, що світова спільнота має засоби і ресурси для вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням сталого розвитку;

 

розуміння, що для досягнення цілей сталого розвитку потрібні більш ефективні, демократичні і підзвітні міжнародні та багатосторонні організації для поліпшення міжнародної координації сталого розвитку та мобілізації національних і міжнародних ресурсів;

 

            усвідомлення, що для боротьби зі зміною клімату та його наслідками необхідні нові екологічні стандарти, які охоплюють інклюзивні відносини "природа – людина –  суспільство" та орієнтовані на створення життєздатної інфраструктури, заохочення всеохоплюючої та сталої індустріалізації та сприяння інноваціям;

 

            визнання, що для здійснення переходу від сьогоднішніх спрощених, нераціональних відносин "природа – людина – суспільство" до інклюзивних і генеруючих прибуток екологічних стандартів за участю креативних особистостей нам потрібні міжнародні та багатосторонні установи, які будуть розробляти, впроваджувати та поширювати ці нові стандарти, а також доступні, масштабовані рішення для формування більш життєздатних економік;

           

            усвідомлення, що Інтернет, стаючи соціально-гуманітарним простором, потребує суспільних рамок "людина – власність – право" для формування соціального розвитку в рамках інтелектуальних та цифрових інновацій;

 

факту, що Штучний Інтелект, забезпечуючи технологічну автоматизацію процесів і породжуючи масу руйнівних інновацій, має бути збалансований соціо-гуманітарним та економічним цифровим інтелектом з новими цифровими рефлексами, яким володіє безпосередньо людина і який базується на кібернетичній моделі управління, забезпечує зайнятість нової якості та продукує креативні соціальні інновації, спрямовані на сталий розвиток;

 

необхідності подальшого розширення інститутів демократії через глобальну мережу Інтернет на принципах гуманізму, суверенітету, макро-ідентичності та сталого розвитку;

 

розуміння, що досягнення Цілей сталого розвитку забезпечується шляхом реалізації інклюзивних проектів сталого розвитку, які, об’єднуючи економічні, соціальні та екологічні стратегії, ведуть до зростання зайнятості, наповнення бюджету, розвитку підприємництва, корпоративного, банківського та фінансового секторів економіки, а також до суттєвого покращення природного середовища;

 

            усвідомлення в цьому контексті необхідності створення Міжнародного Хабу з управління проектами сталого розвитку, який в умовах кризи та глобальної невизначеності (з ознаками Стенфордського ефекту) забезпечить нову модель розвитку, стійке фінансування (Міжнародний Хаб розглядається як власник високоприбуткової глобальної соціально-господарської цифрової мережі), а також надання  в рамках міжнародного права гарантій та преференцій для проектів, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку.

 

 

Перехід до нових форм

Цивілізаційним проектом, який запроваджує Нову форму для вдосконалення соціально-економічного простору, є концепція ООН сталого розвитку та Цифрова економіка, які окреслюють довгострокову стратегію та перехід до моделі міжнародного управління на основі багатовимірних зворотних зв’язків екзогенного (глобального) характеру.

В тривимірній моделі суспільного сприйняття сенсу (“місце-подія-час”) сьогодні відбулося зміщення компоненти “місця” в глобальну мережу Інтернет, що означає перехід до Нової онтології економічного і соціального буття. Як результат, соціально-економічне різноманіття розширюється в бік створення правової горизонтальної моделі взаємодії та індивідуалізованих форм діяльності.

Відповідно, Нова онтологічна платформа формує потребу в правових інститутах, які повинні відповідати зміні швидкостей і топології процесів, а також здійснювати поєднання “місця-події-часу” в географічному та розширеному економічному і соціальному просторі Інтернет.

Враховуючи глобальний характер Інтернет та неможливість вертикальної моделі управління у міжнародних відносинах, горизонтальні моделі автоматично виходять за національні рамки і стають основою для формування нових правових інститутів і нових форм міжнародного співробітництва. В свою чергу, ці нові інституціональні міжнародні форми спираються на нову онтологічну платформу, яка забезпечує багатовимірні господарські взаємодії в умовах зростаючого економічного різноманіття та спрямована на виконання 17 Цілей сталого розвитку.

 

Нова форма міжнародного співробітництва

На основі результатів проведених в Україні наукових досліджень та експлуатації діючих прототипів моделей на Міжнародній конференції 8 червня 2017 р. в м. Києві була визначена невідкладна доцільність створення Міжнародного Хабу для управління проектами сталого розвитку (далі - Міжнародний  Хаб). Міжнародний  Хаб є “Новою Формою” міжнародного співробітництва та новим базовим інститутом, який забезпечує ефективне управління проектами сталого розвитку. З одного боку, Міжнародний  Хаб виступає платформою для створення і комунікаційної взаємодії інститутів міжнародного співробітництва, а з іншого – центром підтримки нової онтологічної платформи для впровадження проектів сталого розвитку.

Проект передбачає:

1)    ратифікацію урядами зацікавлених країн "Угоди про створення Міжнародного Хабу з управління проектами сталого розвитку" (далі - Угода) у відповідності до Резолюції міжнародної конференції (додається);

2)     розгортання в межах діяльності Міжнародного Хабу цифрової онтологічної платформи (у вигляді віртуального програмного комплексу, який забезпечує тривимірну, замкнуту, однозв’язну модель горизонтальної взаємодії) для впровадження цифрової приватної власності, Web-автоформалізації відносин та створення нових форм господарювання (цифрових компаній різних форм власності, самоорганізаційних центрів тощо, реєстрація id яких проводиться в межах платформи Міжнародного Хабу та у законодавчому полі країн-учасниць Угоди, особливо для нерезидентів).  

3)     В процесах соціально-економічної взаємодії в межах діяльності Міжнародного Хабу запроваджується модель демократії сталого розвитку та виконавча модель цифрового урядування з превалюючою екзогенною складовою (яка утворює для національних економік країн-учасниць ендогенний зворотний зв'язок, що забезпечує сталий розвиток та значну додану вартість, яка створюється за рахунок цифрового менеджменту).

 Модель демократії сталого розвитку передбачає консенсус міжгалузевих, соціальних відносин та природних ресурсів, що досягається  шляхом:

-        формування (на відповідних Форумах) проектів сталого розвитку (Суспільна рада);

-        конструювання та вбудови (прийнятих на відповідних Форумах) проектів в діючу систему взаємовідносин Міжнародного Хабу (Рада конструкторів);

-        фінансування (Рада інвесторів) та

-        правового забезпечення прийнятих проектів на міжнародному рівні (Рада уповноважених).

Представлена система управління демократії сталого розвитку надає суспільно креативним особистостям можливості виступати ініціаторами проектів та постановниками задач і приймати участь в управлінні через зворотний зв'язок обігу цифрової приватної власності та через оцифровані соціальні процеси, які замикаються на систему прийняття рішень. Самі рішення пропонуються власниками цифрової приватної власності (з ідентифікацією по id та видам економічної діяльності) на відповідних галузевих та соціальних Форумах Міжнародного Хабу (які втілюють принцип: система управління існує, поки вона підтримується більшістю динамік суб'єктів управління). Запропоновані рішення надалі узгоджуються з парламентами та реалізуються урядами.

           

Хаб забезпечує: інституціонально-правове розширення, яке відповідає сьогоднішньому збільшенню зворотної складової часу (швидкості) при зміні просторово-часової розмірності процесів; створює систему міжнародного управління проектами сталого розвитку.

Політико-правова форма управління діяльністю Міжнародного Хабу, яка реалізується на основі галузевих та соціальних Форумів, дозволяє:

1)     інституційно охопити зростаюче різноманіття та врахувати сучасну спрямованість антропогенного фактору;

2)     задовольнити давно очікувані потреби соціуму у цифровому праві власності, на базі якого розгортаються нові інститути раціональної діяльності людини: цифрові робочі місця, цифрові компанії та самоорганізаційні центри (провайдери) сталого розвитку;

3)     використовувати модель Форумів демократії сталого розвитку (як найбільш досконалу форму демократії) для управління проектами сталого розвитку як на національному, так і на міжнародному рівні.

Враховуючи отримані результати, Проект може бути реалізований за півроку.

 

Задачі Міжнародного Хабу

1.   Забезпечення сталого розвитку і розвинення демократії на основі реалізації цифрової приватної власності, розвитку Цифрової економіки і цифрового права. Створення цифрових робочих місць, цифрових компаній, організація цифрового ринку праці, цифровий менеджмент сталого розвитку.

2.   Виконання 17 Цілей сталого розвитку, визначених Самітом Генеральної Асамблеї ООН 25-27 вересня 2015 року “Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року”.

3.   Впровадження гуманістичних підходів для економічного зростання: Гідне соціальне забезпечення за віковим цензом (впевненість у майбутньому) – гідна праця (реальне сьогодення) – гідне майбутнє для своїх дітей (майбутнє майбутніх поколінь) – інтеграція антропогенного, природного та фінансового капіталу (сталий розвиток).

 

Переваги

Економічне обґрунтування Міжнародного Хабу як інструмента переходу до Цифрової економіки визначено Планом дій 2016-2017 рр. Комісії Східного партнерства з питань гармонізації цифрових ринків як відображення Декларації, прийнятої на Першій урядовій зустрічі Східного партнерства по Цифровій економіці в липні 2015 року.

Серед додаткових переваг проекту:

·       Розширення ринку праці за рахунок цифрових компаній, цифрових робочих місць.

·       Реалізація наукоємних транс-логістичних проектів, гео-природних проектів і гео-фізичних проектів, які стосуються зміни клімату.

·       Розвиток міжнародної торгівлі.

·       Залучення інвестицій у міжнародні проекти під преференції міжнародного права.

·       Збільшення зайнятості, зростання споживчого ринку, масовий розвиток бізнес-стартапів, розгортання індивідуальної індустріалізації.

·       Розширення банківських послуг та фондових операцій (очікується відкриття 150 млн. банківських рахунків для цифрових компаній).

 

Фінансування

Міжнародний Хаб створюється як високо прибуткова міжнародна організація за участю держав-учасниць, бізнесу та науки.

Фінансування проекту здійснюється Радою корпоративних інвесторів на основі проведення кампаній по залученню коштів. Фінансування може здійснюватися через ООН та інвестиції приватного капіталу. Членські внески країн-учасниць не потрібні.

 

Очікувані результати

·       Розвиток демократії та цифрового права, створення цифрового ринку праці та подолання соціальної кризи шляхом масового створення робочих місць (цифрових компаній, цифрових робочих місць, цифрового підприємництва, індивідуальної індустріалізації, гео-природних, гео-фізичних проектів).

·       Розгортання інвестиційної системи, заснованої на гарантіях та преференціях міжнародного права.

·       Значні надходження до бюджету країн-учасниць Угоди за рахунок гербових зборів з цифрових компаній, інвестицій, дії економічних мультиплікаторів, реалізації гео-природних та транс-логістичних проектів.

·       Вирішення конфліктів за рахунок передачі в управління Міжнародному Хабу частини повноважень проблемних регіонів.

·       Згладжування пікових значень надвеликих циклів кон’юнктури (відхід від циклів світових війн).

Міжнародний Хаб підтримує Нову онтологічну платформу на базі цифрової ф’ючер-лайн платформи, що дозволяє урядам країн та суспільно активним особистостям самостійно розгортати в екзогенному форматі (мета-форматі) національні моделі управління та  індивідуальні моделі господарської та соціальної взаємодії. Це мотивує конкуренцію держав, бізнесу та населення в сфері розвитку ринку цифрової приватної власності і є головним драйвером розширення економічного суверенітету.

 

Отримані результати

·       Узгоджений проект Угоди.

·       Бета-версія віртуального програмного комплексу ф’ючер-лайн платформи, яка є технологічною моделлю онтологічної платформи. Платформа пройшла масштабну дослідну експлуатацію.

·       Лист від імені пані Ф.Могеріні, де висловлена подяка за проект та запевнення участі структур Комісії ЄС у проведенні засновницької конференції.

·       Підтримка від імені Міністра закордонних справ Швеції.

·       Погодження проекту Угоди Міністерством юстиції України.

·       Підтримка від депутатської фракції “Народний Фронт” та Комітету закордонних справ Парламенту України, що дає підстави для ратифікації зазначеної Угоди в Україні.

·       Резолюція міжнародної конференції, яка проведена відповідно до Віденської конвенції з права міжнародних договорів.

Міжнародний Хаб, спрямований на розвинення демократії у цифровому просторі, створює базис нових соціальних відносин, які спираються на Нову онтологію та глобальний консенсус міжгалузевих, соціальних відносин і природних ресурсів.

Антропогенний потенціал Балто-Чорноморсько регіону та країн, які приєднаються до Угоди, забезпечить масштабну реалізацію проектів, спрямованих на виконання 17-ти Цілей сталого розвитку та гармонізацію людського, природного та виробничого капіталу.