Міжнародна Ініціатива "Внесок країн в світовий розвиток"

 

Людство зіткнулося сьогодні з глобальними викликами та глобальними трансформаціями: зміни клімату та екології, пандемії, зміна економічних і соціальних моделей, технологічні інновації та зростаюча урбанізація. Стратегія життєздатного майбутнього стає головним пріоритетом.

 

Разом з тим виникають нові перспективи і можливості. Інтернет, цифровізація, нові комп'ютерні архітектури (квантові, нейроморфологічні), створення нових матеріалів, синтетична біологія і Індустрія 4.0 здатні забезпечити невичерпний потенціал розвитку.

 

Однак традиційні системи управління не можуть охопити зростаючу різноманітність можливостей, як і не здатні ефективно протистояти збільшенню глобальних ризиків і загроз. Щоб пом'якшити сьогоднішні пікові значення "циклів HYPERLINK "http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0"КондратьєваHYPERLINK "http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0"", наслідком яких стають глобальна економічна депресія і "криза глобального управління", потрібен новий фрейм управління.

 

Колишні доктрини розвитку застаріли. Людство стоїть перед якісним стрибком (фазовим переходом) до нового витка розвитку.

 

Але необхідно усвідомлювати, що подолання сучасною цивілізацією сьогоднішнього постіндустріального фазового бар'єру (приклад фазового бар'єру: перехід людини від збиральництва до землеробства – “неолітична/аграрна революція”) потребує позитивної стратегії, якої на цей час не вироблено. Без подолання постіндустріального бар'єру всі стратегії і практики індустріальної епохи призводять сьогодні до катастрофічної деструктуризації економіки і формування неофеодальних структур.

 

З огляду на ці обставини, в 2015 році ООН сформулювало Цілі сталого розвитку, які визначили новий світовий економічний порядок, націлений на економічне зростання, життєздатне майбутнє, нову етику розвитку і більш справедливе суспільство.

 

Реалізація цих Цілей вимагає нових "міжсистемних" інститутів, які генерують нову динаміку і здатні подолати сьогоднішнє протиріччя між глобальним характером економіки і національним регулюванням (законодавством), яке порушує цілісність і единозв’язанність економічних процесів, що породжує проблему низької ефективності капіталу і обмежує приплив інвестицій в економіку.

 

Бюджетних і монетарних заходів для подолання сьогоднішньої глобальної кризи недостатньо. Вони повинні бути доповнені довгостроковими інвестиційними мультиплікаторами: пільгами, преференціями, гарантіями та імунітетом для масштабних транскордонних інфраструктурних проектів, що забезпечують багатостороннє співробітництво багатьох стейкхолдерів.

 

Ініціатива Міжнародного консорціуму IMC "Внесок країн у світовий розвиток" спрямована на розгортання глобального ринку проектів сталого розвитку, які створять довгострокові перспективи для корпорацій, банків, урядів, бізнесу і суспільства, а також забезпечать продуктивну зайнятість, соціальні гарантії і нові робочі місця в реальному секторі економіки і нових видах діяльності.

 

Реалізація проекту передбачає створення нового міжнародного інституту Міжнародної корпорації (Хабу) з управління проектами сталого розвитку. Ця "нова підзвітна, демократична організація" забезпечить розгортання інституційного фрейму управління з механізмами багатостороннього співробітництва зацікавлених сторін для "мобілізації національних і міжнародних ресурсів" при вирішенні глобальних проблем.

 

Основу фрейму управління становить нейро-морфологічна цифрова платформа, яка забезпечує управління на основі семантичних моделей, когнітивного інтелекту, авто-формалізації процесів і тривимірної концепції часу ("довжина-фази-точки біфуркації" - для структурного управління швидкостями змін, бізнес-процесів, трансформацій).

 

У гуманітарному плані реалізація цієї ініціативи означає перехід від колишньої парадигми міжнародних відносин "боротьби за життєвий простір" (lebensraum) до нової доктрини: "Внесок країн у світовий розвиток", яка впроваджує нову етику сталого розвитку.

 

В економічному плані проект забезпечує перехід на сучасну модель "споживання-виробництво", що забезпечує продуктивну зайнятість, нові робочі місця, соціальні гарантії та гармонізацію відносин "бізнес-природа-суспільство".

 

------------------------------------------

 

Одним із перших масштабних, транскордонних, інфраструктурних проектів сталого розвитку має стати подолання пандемії коронавірусу та його економічних наслідків, що потребує мобілізації національних і міжнародних ресурсів, а також багатостороннього співробітництва багатьох стейкхолдерів.